ANG MGA KAGANAPAN SA FALLUJAH ANG DAPAT MAGBUNSOD SA MADALIANG PAGKAKAISA NA NG MGA MUSLIM

Ang mga Muslim ay patuloy na namumuhay sa gitna ng kaguluhan at paghihirap sa bansang Iraq, kagaya rin ng sa marami pang mga bahagi ng mundo. Isang kamakailan lang na pag-aaral ang nalathala ay nagtataglay ng mga impormasyong lubhang mahalaga sa pagpapakita ng tunay lawak ng masasamang kaganapan sa loob ng Iraq. Ang report na ito ay nagbunyag kung papaano ang kemikal na uranium ay ginamit sa Fallujah noong 2004, na walang pagsasaalang-alang kung nadamay man ang mga sibilyan.  

Ang ulat na nalathala sa pahayagang The Independent (Ang Malaya), ay gawa ng isang team na may labing-isang miyembro mula sa University of Ulster sa pagtuklas nito sa nakakaalarmang pagtaas ng kaso ng pagkamatay ng mga bata at pagtaas ng lebel ng kanser noong 2005. Narito ang mga nilalamang impormasyon ng nasabing ulat:

Ang survey ay isinagawa ng isang team na binubuo ng 11 mananaliksik noong Enero at Pebrero ng kasalukuyang taon na siyang bumisita sa 711 kabahayan sa Fallujah. Isang questionnaire ang pinasagutan sa mga may-ari ng bahay na magbibigay ng detalye ukol sa sakit na kanser, karanasan sa mga bagong silang na sanggol at ang bilang ng pagkamatay ng mga ito…Ang ulat ay nagpakita ng;  4 na ulit na insidente ng pagtaas ng kanser sa buong populasyon ng Fallujah at 12 ulit na pagtaas naman nito sa hanay ng mga batang hindi tataas ang edad sa 14. Sinabi ni Dr. Chris Busby na mahirap na malaman ang eksaktong kadahilanan ng mga kanser at depekto sa mga bagong silang na sanggol. Idinagdag pa niya na "upang magkaroon ng ganitong klase ng epekto, isang malaking mutagenic exposure ang maaaring naganap noong 2004 na kung kailan nga ay mayroong atakeng naganap sa Fallujah".

Sinabi ni Dr. Busby habang hindi niya matukoy ang tipo ng armamento na ginamit ng mga Marines, ang lawak ng pinsalang henetiko na pinagdurusahan ng mga naninirahan sa lugar ay nagsasabing maaaring ito ay resulta sa paggamit ng uranium sa kung anumang kaparaanan. Napatunayan din ng mga mananaliksik ang 38-ulit na pagtaas sa mga kaso ng leukemia, ang 10-ulit na pagtaas ng breast canscer sa mga kababaihan at ang kapuna-punang pagtaas ng lymphoma at brain tumors sa mga mas may-edad. Sa Hiroshima nakita doon sa mga nakaligtas ang 17-ulit na pagtaas sa kaso ng leukemia, subali’t sa Fallujah ayon na rin kay Dr. Busby, ang kagila-gilas ay hindi lamang ang napakalaking pagtaas ng kaso ng kanser kundi maging ang bilis nito sa pag-apekto sa mga tagaroon.[1]
 
Walang kaduda-duda na ito ay isa pa lamang maliit na ehemplo ng pangyayari sa Iraq, Afghanistan, Pakistan, Palestina, Burma, Pathani at iba pang mga lugar. Ang mga Muslim ay patuloy na napapailalim sa paniniil at panggigipit sa halos lahat na ng lugar sa loob ng nakalipas na mahigit 100 taon. Ang mga ulat na may pinapatay na mga Muslim o pinahihirapan sa isang panig ng mundo, ay dumarating ng madalas sa bawa’t araw na lumilipas. At ang mga ganitong uri ng mga ulat ang siyang muling nagpapakita kung gaano kahalaga na ang mundong Islamiko ay kumilos na bilang isang katawan.

GUMISING KA NA, O MUNDO!: Ang Pagwasak na Ginawa sa Fallujah ay Mas Higit pa sa Nangyari sa Hiroshima! Naririto ang Naghuhumindik na mga Katunayan….


Napatunayan na rin na sa bilang ng mga namatay na sanggol, sa pagsisilang sa mga sanggol na may depekto at sa mga kaso ng kanser at leukemia sa siyudad  ng Fallujah, Iraq, binomba ng mga chemical weapons ng tropang Amerikano noong 2004, ay mas kalunos-lunos pa ang sinapit kumpara sa Hiroshima at Nagasaki, parehong biktima ng bombang atomiko,
turktime.com/haber


Ang ating Propeta (saas) ay nakapagbigay nag maraming mahahalagang detalye sa mga situwasyon na maaaring kaharapin ng mga Muslim sa Katapusan ng Panahon na siya nating pinamumuhayan na sa kasalukuyan, kaalinsabay nito ang pagbibigay niya ng mga payo kung ano ang marapat na gawin kung sakali ngang maganap na ang mga ito. Ang ilan sa mga impormasyon na ibinigay ng ating Propeta (saas) ay ang hindi pagkakasundo at pagkakawatak-watak ng mga Muslim sa mga Huling Panahon, na kung saan ang sistema ng dajjal ay aktibong-aktibo, na ang ilan sa atin ay huhulihin at bubulukin sa mga kulungan, habang ang ilan naman ay mapapasailalim sa mga mapaniil at malulupit na mga namumuno, kung saan din ang korupsyon ay paulit-ulit na magaganap, na ito ay sisibol sa ibang lugar sakaling ito’y mapigilan sa isang lugar, at ang mga inosente mga tao, kabilang ang mga sibilyan, mga kababaihan, mga bata at mga matatanda, ay walang awang pagpapapatayin.

Ipinahayag din ng ating Propeta (saas) ang mga kinakailangang gawin kung ang mga ganitong situwasyon ay makaharap. Iniwan din niya ang magandang balita na palalayain at ililigtas ni Allah ang mundong Islamiko at ang buong sangkatauhan sa pagpapahirap na gawa ng sistemang dajjal sa Katapusan ng Panahon, ito’y sa pamamagitan ng pagpapadala sa Hazrat Mahdi (as). Ayon sa mga hadith at pahayag ng mga iskolar sa pag-aaral ng Islam, ang Hazrat Mahdi (as) ay magsisimula ng kanyang misyon sa taong Hijri 1400 at magdedeklara ng pakikidigmang-intelektuwal na siyang lubusang magpapatahimik sa mga kasangkapang gamit ng sistemang dajjal: ang Darwinismo at materyalismo. Siya na mismo ang magpapakaisa sa nagkawatak-watak na mundong Islamiko at maging instrumento upang ang batayang moral ng Islam ay ang siyang mamayagpag sa sandaigdigan. Ngayong alam na natin na tayo ay namumuhay na sa panahon ng sistema ng Mahdi, ang marapat na gawin ng bawa’t isa sa ating mga Muslim ay ang magsumikap at umasam na makita na ang banal na nilalang na ito, na siyang gagamitin ni Allah sa pagliligtas sa Islam, manalangin tayong maging isa sa mga tagasunod niya at maglayong makabahagi sa kanyang malaking gawain sa pamamagitan ng pagprotekta sa kaniya.

Isa sa mga mahalagang bagay na itinatanong ng ang ating mga kapatid na Muslim ay kung papaano sila makapagbigay-tulong o makikibahagi sa malaking gawain ng Hazrat Mahdi (as) – simple lang, kailangan lamang tumulong tayo upang gumanda ang lagay ng kapatiran o brotherhood, paigtingin pa ang pagmamahalan at pagkakaibigan, at patuloy na kumilos para sa pagkakaisa ng mundong Islamiko. Sa Banal na Qur’an, maliwanag na hinihingi ni Allah ang pagkakaisa sa lahat ng mga Muslim. Sinasabi Niya na kapag tayo ay hindi matututong magkaisa, mawawala sa atin ang lakas-ispirituwal na siya nating ikagugupo at ikagagapi:

Ang mga yaong walang pananampalataya ay nagtutulungan sila sa isa’t isa, at kung hindi kayo magtutulungan sa isa’t isa, O kayong mga mananampalataya ay mangyayari ang malaking ‘Fitnah’ (kasiraan) sa mga mananampalataya para layuan ang ‘Deen’ ng Allâh (I) at malaking kapinsalaan dahil sa pagpigil sa Daan ng Allâh (I) at pagpapakatatag ng pundasyon ng walang pananampalataya. (Surat al-Anfal, 73)

Ano ang marapat na agarang gawin ng mga Muslim sa napakahalagang bahaging ito ng Katapusan ng Panahon, na kung saan ang lahat ng hanay o ranggo sa sistemang dajjal ay sama-sama sa paniniil sa mga Muslim. Upang ang korupsyon sa mundong ito ay magwakas na, ang mga mananampalataya ay dapat maging tunay na kaibigan sa isa’t-isa, magkabuklod na, at kumilos ng sama-sama at may pagkakaisa. Ang mundo ng Turko-Islamiko ay dapat nang humingi ng tunay na pagkakaisa. Ang sinumang hindi humihingi sa pagkakaisa ay naglalayon lamang ng pagkakawatak-watak, at ang ganitong gawa ay walang lugar para sa mundo ng Turko-Islamiko. Ang tunay na lakas at kapangyarihan ng mga Muslim ay nakasalalay sa pagiging isa nito: ang pagkakaisa ng lahat ng mga Muslim sa buong mundo.
 


[1](http://www.independent.co.uk/news/world/
middle-east/toxic-legacy-of-us-assault-on-fallujah-worse-than-hiroshima-2034065.html)

 


2010-09-28 10:13:39

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top