ARTIPISYAL NA BUHAY: ANG PANLILINLANG NG DARWINISMO

Isang ulat na palagiang binibigyang halaga ng mga maka-Darwinismo sa kanilang mga limbagan ay nakakuha ngayon ng atensyon sa mga malawakang publikasyon. Isang bahagi ng “artificially manufactured DNA molecule” ay nailipat sa nucleus ng isang selula at ang DNA nito ay naobserbahang gumagana sa loob ng naturang selula. Ang paksa na ito, na nakabandera sa mga balita ng mga limbagang Darwinista at sa ilalim ng mga captions gaya ng “synthetic genome brings new life to bacterium” at “creation of a bacterial cell” (si Allah ay tunay na higit pa rito), ay ginagamit na kasangkapang upang makagawa lamang ng atensyon patungo sa Darwinismo. Ang ilang pahayagan gaya ng Financial Times ay nagsabi na ang mga pangarap ng mga ebolusyonista na makabuo ng buhay mula sa wala ay natupad na.  Subali’t ang katotohanan, ang naturang pananaliksik ay hindi sumasagot sa kung papaano nagsimula ang buhay, bagay na sadyang hindi masagot ng mga Darwinista. Sa kabilang banda, ang pagsasaliksik ngang ito ay higit pang nagpatunay kung gaano kasalimuot ang DNA sa loob ng mga selula.  
 
Narito ang mga pagpapaliwanag ukol sa paksa:

Mycoplasma mycoides


•    Matapos ang artipisyal na synthesis sa isang Mycoplasma genitalium (Mycoplasma mycoides) na ginawa sa laboratoryo, ang siyentipikong Amerikanong si J. Craig Venter ay nag-transplant nito sa cell nucleus ng isa pang mycoplasma, at ang selula ay patuloy na gumana sa pamamagitan ng nasabing DNA.

•    Ang proseso na isinagawa ay walang pinagkaiba sa pamamaraang kilala sa tawag na cloning.

•    Ang kopya mula sa DNA ng isang Mycoplasma mycoides, binubuo ng 1.08 milyong base sequences, ay isinagawa sa ilalim ng isang kondisyong panlaboratoryo at inilipat sa loob ng isang selula ng isang bagay na may buhay.

•    Walang DNA na ginawa, walang impormasyon na wala ito dati at siya nilang nabuo, at walang artipisyal na DNA sequence ang nabuo mula sa wala sa loob ng isang laboratoryo. Ang DNA ay dati nang nasa sa loob ng selula. Walang naiba sa proseso na isinakatuparan - kinuha ang DNA kasama ang mga ekstraordinaryong impormasyon nito, isinaayos at inilipat (transplant) patungo sa isa pang selula.

•    Ang “re-engineering” ay isinagawa ng mga mulat na siyentipikong mulat din sa ekstraordinaryo at masalimuot na pagkakabuo ng impormasyon sa loob ng DNA, sa pinakamodernong laboratoryo at sa ilalim ng sapat na kontroladong kondisyon, gamit ang isang dati ng specimen na si Allah mismo ang lumikha mula sa wala, at pag-eeksperimento sa loob ng maraming taon na.

•    Ang proseso ng cloning na isinagawa sa isang bacterium ay magagawa lamang bilang resulta ng higit sa sampung taon ng pananaliksik na nagkakahalaga ng $40 milyon dolyares, ng isang grupo na binubuo ng dalawampung siyentipiko, at ilang libo pang katao sa likod nila.

•    Ang pagsisigasig ng mga siyentipiko upang ang isang dati ng specimen ay mailipat ng mga mulat na indibiduwal sa isang kapaligirang may kamulatan, ay lalong patunay lamang na walang ni isang kopya ng isa man sa mga masalimuot na istraktura ang maaaring buuin ng wala ang dati ng nabubuhay na specimen, ng walang mulat na pagkilos o pakikialam at ng walang teknikal na aparato.

•    Ang tuklas na ito ay isang magandang bagay sa ngalan ng siyensya. Habang ang pagsasaliksik sa genome ay yumayabong, maaari maging possible na nga ang pagkopya sa DNA mula sa isang buhay na selula at i-transplant ito sa ibang mga selula. Kung mamatupatin ni Allah, ang pagsasaliksik na ito ay maaaring magamit sa maraming paraan na magbubunga ng benepisyo, gaya na lang ng pagtuklas ng gamut sa maraming sakit. Sa ulit, lahat ng pagkilos na ito ay ginawa sa mga dati ng istraktura ng may sadyang kamulatan. At ang ilahad ang mga eksperimentong ito, na alam nating may sapat na kamulatan ang nagsagawa sa mga dati ng istraktura at ayon sa kontroladong paligid, na mga ebidensiya ng ebolusyon ay isang malaking kasinungalingan o panloloko, bagkus ang mga ito ay pahiwatig lamang sa pagtalo ng Darwinismo. Ito ay isang mahinang ispekulasyong ginagamit ng mga Darwinista na hindi kayang magpaliwanag ukol sa buhay – sa simula at kabuuan nito.

•    Kung ang nais ng mga Darwinista na patunayan ang kanilang mga inihahayag, dapat silang MAKAGAWA ng mga elemento o sangkap na bumubuo sa buhay ng MULA SA WALA. Matapos ito, dapat nilang maipaliwanag kung papaanong ang mga ito ay nabuo bilang resulta ng pagkakataon lamang o “blind chance,” sa isang hindi kontroladong paligid na sadyang may malalaking panganib sa buhay, at ng walang pakikialam sa pagkakaroon o pagkakabuo nila.  Ang katotohanan ay ito, ang mga Darwinista ay hindi makayang makabuo ng NI ISANG PROTINA sa isa na ngang kontroladong paligid at nang may pakikialam pa dito. At ito ay sadyang imposible talagang magawa nila.

•    Sa pananaliksik na ito, sa muli ang mga Darwinistang siyentipiko ay nagpatunay, mula sa kanilang sariling mga kamay, ukol sa kasalimuotan ng buhay at hindi maaaring mabuo dahil sa pagkakataon lamang ng maging sa pinakamaliit na komposisyon ng buhay.

•    Dapat liwanagin na ang resulta ito ay HINDI KATUMBAS NA NG BUHAY. Ang buhay na selula ay isang buo na sa loob nito ay maraming iba pang masasalimuot na mga bahagi, at nabubuo lamang kung ang lahat ng ito ay naroroon sa parehong lugar at oras at nagsasama-sama upang makabuo ng isang tunay na magarbo’t masalimuot na organisasyon. Ang pagta-transplant ng isang ekstraordinaryong at masalimuot na DNA ay isang paggaya lamang sa isang napakaliit na bahagi lamang ng dati ng sistemang namamayani. Ang mga Darwinista na nagmamamalaki na ukol sa pagkakaroon ng DNA sa pamamagitan ng pagkopya dito ay malayo pa para masabi nilang kaya na nilang makabuo ng isang bagay na may buhay sa sarili nito o maikling salita, ng buhay na selula, Sila ay nananaginip lamang, dahil maraming mabibigat na hadlang para magawa nga nila ang bagay na ito.

•    Higit pa diyan, at pinakamahalaga sa lahat, ang pagsasaliksik na tinutukoy ay WALANG KINALAMAN SA KUNG PAPAANO NAGSIMULA ANG BUHAY. Ang pananaliksik na ito ay hindi pa rin makapagtapos sa dead-end na kinapalooban ng mga Darwinista ukol sa paksa ng pinagmulan ng buhay. Ang dead-end na ito mismo, na siyang sumisira sa Darwinismo, ay higit pang lumalawak patungo na sa tuluyang pagbagsak ng Darwinismo.   

•    Si Jim Collins, isang propesor ng biomedical engineering mula sa  University of Boston, ay tutol sa ispekulasyong ito sa pananaliksik sa cloning, inihayag niya ito sa magasin, ang Nature:

“Ang resulta na inihayag ni Venter at ng kanyang mga kasama ay isang mahalagang panibagong tuklas sa abilidad nating na mabago o mapakialaman (“re-engineer”) ang mga organismo; subali’t hindi ito maaring maging maitumbas sa pagbuo’t pagkakaroon ng buhay mula sa wala.” [1]

 
Konklusyon:

Isang katangian ng mga Darwinista ay ang kanilang pagsisigasig na makagawa ng istrakturang kagaya o kahalintulad sa kagandahan ng Paglikha (Creation) at ng ayon sa maka-Darwinistang pananaw, ginagamit nila ang lahat ng publikasyong kontrolado nila at sadyang pinaigting pa ang mga pagpapahayag. Ang panggigigil  ng Darwinista ay lalong higit na kapuna-puna mula ng ang mga bagong tuklas ng siyensya ay unti-unti nang nagpapabulaan sa teorya ng ebolusyon. Patunay na tumatagilid na nga ang maka-Darwinistang paniniwala.

Para sa teorya ng ebolusyon, na pilit na nagpapaliwanag ng buhay sa simpleng pamamaraan lamang, ang mga bumubo (building blocks) ng buhay ay dapat mga simple din lamang. Kung kaya dapat daw ang patungkol sa buhay ay umaayon sa mali at salat sa katotohanan ng katuruan ng mga Dawinista, na ang lahat ay nabuo dahil sa tsansa o pagkakataon lamang. Kaya nga, kung ang sinasabi ng mga Darwinista ay totoo, ang likhang-isip na na kauna-unahang selula na nabuo raw sa maputik na tubigan ay wala pinag-iba sa usang lobo na pinuno ng tubig na inihayag ni Darwin mismo. Subali’t ang katotohanan ay iba at malayo dito. Dahil kahit na ang isang sa mga protina na bumubuo sa isang buhay ay may sadyang napakalawak at masalimuot na istraktura. Ang mga maka-Darwinista siyentipiko sa maraming panig ng mundo ay matagal ng nagpipilit na magawa ang isang bagay sa loob na ng 150 taon, at sila ay lubhang nabigo dito: ANG MAKAGAWA NG ISA MAN LANG NA PROTINA.

Sa dahilang ito, kung ang paggaya (cloning) na ginawa sa isang DNA ay gagawin nilang ebidensya na ng ebolusyon at ang patuloy na panggigil ng mga Darwinista, ay hindi makapagpapaiba sa katotohanan, at hindi na nila kayang makapanloko pa. Ang importanteng katotohanan ay ang pagkakaroon ng ekstraordinaryo at kasalimuotan ng buhay. Ang lawak ng pagsusumikap na maunawaan ang isa pa lang na parte ng masalimuot na buhay o makakuha ng kakopya nito ay maliwanag na patunay na. Sa totoo lang, ang mga taong ito na nagbigay ng higit pa sa sampung taon ng pananalisik upang maunawaan ang isa DNA pa lamang sa loob ng laboratoryo, ay nakakita mismo kung gaano ang kagila-gilalas ang mga DNA molecules sa bawa’t isa sa 100 trilyon na selula sa katawan ay patuloy pagsasakatuparan sa mga nakaatang nilang mga gawain sa loob ng ekstraordinaryong sistema at ng may regularidad. Dahil ang gumawa sa kanila ay ang Allah. Nilikha sila ni Allah mula sa wala. Ang Pinakamakapangyarihang Allah ay ang Panginoong ng lahat-lahat ng bagay, ang Maylikha ng langit at lupa, Sa bawa’t araw na darating, ang siyensya ay magpapatuloy na magpakita ng mga bagong katibayan na siyang magbibigay patotoo at pagsamba sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang bawa’t bagong matutuklasan sa larangan ng siyensya ay patuloy pa rin na magbibigay katibayan sa kadakilaan ng Paglikha. Narito ang pahayag ni Allah sa isang ayat:


Dapat mong mabatid na ang lahat ng niloloob ng mga kalangitan at kalupaan ay bukod-tanging Pagmamay-ari lamang ng Allâh (I), at walang anuman ang pagmamay-ari ng sinuman bukod sa Kanya. Dapat mong mabatid na ang pakikipagharap ng Allâh (I) at pagpaparusa sa mga nagtambal o sumamba ng iba ay katiyakang magaganap, subali’t ang karamihan sa kanila ay hindi nila batid ang katotohanan hinggil dito. (Surah Yunus, 55)

 


[1]“Artificial life? Synthetic genes 'boot up' cell, Reuters,
http://www.reuters.com/article/idUSTRE64J5RY20100520?feedType=nl&feedName=usmorningdigest

 


2010-06-17 03:56:23

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."