ANG MGA DARWINISTA AY BIGO SA PANLILINLANG SA MGA TAO UKOL SA NEANDERTHALS

Sa mga nagdaang maraming taon, ang mga Darwinista ay nagpatuloy sa pagpapahayag na ang mga unggoy ang siyang pinagmulan ng tao, at ang mga ito ay nahati raw sa maraming kategorya na ayon sa katangian ng kanilang pagbabagong-anyo. Sa pamamagitan ng mga kathang-isip na pagkakasunod-sunod gaya ng Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal at Homo sapiens, sila ay nagtangka na papaniwalain ang marami, na ang tao ay unti-unti sa pagbabago ng itsura’t pangangatawan hanggang natutunan na niyang makalakad ng tuwid, at ang kanyang utak at mga kakanyahan ay kasamang nabago rin ng dahan-dahan, at siya ay higit na nagkawangis-tao ng lubusan na niyang nabago ang mga katangiang unggoy niya. Sa napakahabang panahon, pinagsumikapan talaga nilang linlanging ang marami sa atin sa pamamagitan ng mga paglalarawan ng mga pagbabago sa pisikal na kaanyuan ng tao, na sa totoo ay pawang mga likhang isipan lamang.  
Gaya na nga ng maraming iba pang panlilinlang o kasinungalingan, ito ay dumating sa kanyang wakas. Ang mga kasalukuyang pagpapahayag patungkol sa mga Neaderthals ay naging mahalaga upang muli ay tingnan ang mga susunod na ebidensya na nagtuturo sa lahi ng tao na ito na nabuhay sa loob 200,000 taon sa nakakaraan at bigla na lang nawala 60,000 taon na:
Ang mga Neanderthals ay lahi ng tao, gaya rin ng mga lahi ng tao sa ngayon. Ang ispekulasyon na nagturo na sila ay mga primitibo ay bunsod lamang ng mga kasinungalingan sa kauna-unahang Neadenthal fossil na nadiskubre, at ito’y maraming beses ng pinabulaanan din ng mga mismong talaan ng fossils, subali’t ang mga mala-diktador na Darwinista ay nagpapatuloy pa rin na buhayin ang paniniwalang ito.
Si Marcellin Boule, isang  evolutionist paleontologist na nagsuri sa fossil, pinaniniwalang pagmamay-ari ng isang  “Neanderthal Man” sa rehiyon ng La Chapelle-aux-Saints sa Pransya, noong 1908, ay nagpahayag na ang mga nabuhay na bagay na ito ay:

•    Hindi nakalakad ng tuwid,
•    Mayroon silang malaki at nakalawit na noo,
•    Hindi nakapagsalita dahil sa istraktura ng kanilang mga utak.
Ang mga Neanderthal ay nabansagang mga “primitibo” dahilan na rin sa ganitong mga pangungusap. Subali’t ang ispekulasyon ukol sa fossil ay nabalot sa isang malaking panloloko. Narito ang mga sumunod na resulta mula sa pagsusuri sa nabanggit na fossil:
•    Nadiskubre na ang fossil ng Neanderthal Man ay may isang uri ng joint infection, na kung saan ang tuhod ay nagkaroon ng pagkakabaluktot.
•    Ang mas mahalaga, napatunayan na ang unang nag-imbestigang paleontologist na isang Darwinista ay sinadyang ipakita sa madla na ang tuklas ay naglalakad nga na may pagkakayuko. Dahil sa ang kondisyon sa tuhod ay hindi naging hadlang sa Neanderthal Man upang makalakad ng tuwid.  
•    Karagdagan pa rito, ang mga sumunod na eksaminasyon sa fossil ay nagpabulaan sa ispekulasyon ng mga Darwinista ukol sa kakanyahan o kawalan ng kakanyahan ng Neanderthal

Man na makapagsalita. Ang mga bagong pag-aaral ay nagpakita na ang mga istraktura ng lalamunan at bungo ng Neanderthal Man ay kumpleto at tama upang ito ay makapagsalita.

Kung kaya, ang mga pahayag na ang mga Neanderthals ay primitibo at hindi nakalakad ng tuwid at hindi nakapagsalita ay nag-iwan lamang sa atin ng maling interpretasyon ukol sa kauna-unahang Neanderthal na natagpuan, punong-puno ng kasinungalingan at panloloko. Ang mga sumunod na nadiskubreng Neanderthals ay napatunayang nakalakad ng tuwid at may mga lalamunan vocal passage structure kahalintulad ng sa tao, gaya na rin sa kauna-unahang Neanderthal.
 
Ang mga katangian ng Neanderthal na nagpasinungaling sa mga pahayag ng Darwinista:

Ang mga Neanderthal ay mayroong malalakas at matatabag na pangangatawan…

•    Lahat ng mga Neanderthal fossils na natagpuan ay mayroong malalakas at matitibay na pangangatawan. Nakakapagtaka na ang mga Darwinista ay nagtuturing sa katangiang ito bilang primitibo. Dahil na rin maraming tao ang may matatabag na pangangatawan na nabubuhay sa ngayon. Wala sa lohika na sabihing ang mga huling nabanggit na mga tao ay primitibo gaya ng mga Neanderthal. Halimbawa, hindi natin maaaring sabihin na ang mga matatangkad na Europeo mula sa Hilagang Kanluran Europeans ay magagaspang at higit na primitibo kumpara sa mas maliliit na Tsino o pygmies. Dahil na rin sa ang buto o istraktura ng kalansay ay hindi nakakapagsabi ng kung ano ang ugali o katalinuhan ng isang tao.

Ang mga Neanderthals ay mayroong makikitid na noo…

•    Maraming lahi ng tao sa ngayon ay may makikitid na noo rin. Ang katotohanang ito ay nagpapasinungaling din sa pahayag ng mga Darwinista ukol sa pagiging primitibo.

Ang volume o timbang ng kanilang bungo ay 13% na mas mabigat kaysa sa kasalukuyang mga tao...

•    Ang sukat ng utak ng isang tao sa ngayon ay 1500 cc, kumpara sa 1700 cc ng isang Neanderthal. Ang sariling pahayag ng mga Darwinista (na habang ang sukat ng utak ay lumalaki, ang talino at kakanyahan ay may progreso rin ayon sa teorya ng ebolusyon), ay sapat na upang pasinungalingan ang kanilang mga pahayag ukol sa mga Neanderthal. Subali’t  sa mga pag-aaral, ang talino, abilidad at kakanyahang makapag-isip ay hindi konektado sa sukat ng utak.

Ang mga katangian sa pananalita ng mga Neanderthals:

•    Sa pagsusuri sa mga labing fossil napatunayan na ang vocal chords ng Neanderthal ay akma para makagawa ng tunog gaya ng nagagawa ng mga tao sa ngayon.
•    Nakumpirma ito sa pagsusuring pang-anatomiya na isinagawa sa fossil ng bungo.
•    Ayon sa mga mananaliksik, dahil sa ang iba’t-ibang tunog ay nangangailangan ng iba’t-bang paggalaw din ng dila, ang bungo ng tao ay nangangailangan ng mas malapad na sub-lingual channels upang makaya nito ang mas malalapad na ugat sa dila. Sa pagsusuri, nakita na ang Neanderthal channels ay kapareho ng sa kasalukuyang tao.
•    Ang mga mananaliksik na sina Richard Kay, Matt Cartmill at Michelle Balow ay gumawa ng mga yaring plastic na modelo ng sub-lingual channels ng tatlong species ng Australopithecus, dalawang Neanderthal species, at gayun na rin ng sa chimpanzee (maliit na unggoy), sa gorilya at sa tao. (Earlier Human Speech, www.eurekalert.org/releases/DU-HuSp.html)
Nang kanilang eksaminin ang mga modelo, naobserbahan nila na ang channels o daanan ng hangin sa mga tao ay dalawang beses ang lapad sa chimpanzee. Ang channels ng sa Australopithecus, isang species ng unggoy, ay kapareho ng sa malaking unggoy (ape), habang ang sa Neanderthal ay kapareho naman ng dimensyon ng sa tao.


Ang mga huling tuklas ukol sa mga Neanderthal ay lalo pang nagpasinungaling sa pahayag ng mga maka-Ebolusyon:
Ang paraan sa medisina o panggagamot at mga seremonya ng mga Neanderthal:

•    Ang mga natuklasan mula sa mga kuweba na kung saan nanirahan ang mga Neanderthal ay nagbigay ng mga mahahalagang ebidensya na hindi sila naiiba sa kasalukuyang mga tao. Alam na natin halimbawa, na ang mga Neanderthal ay nanggamot sa mga maysakit o nasugatan sa kanila, at inilibing rin nila ang kanilang mga namatay at inalayan pa ang mga ito ng bulaklak. Kaya imposible para sa sinasabing mga primitibo na magkaroon ng ganitong klase ng panlipunang pamumuhay.

 


 

 

 

Karayom at  instrumentong flute ng mga Neanderthal:

•    Isang karayom at isang flute (pipa) na yari sa buto ng oso na pagmamay-ari ng mga Neanderthal ay nadiskubre rin.  Ang mga mahahalagang tuklas na ito ay patunay na ang lahi ng mga taong ito ay nagkaroon ng mataas na pagtangi sa sining at konsepto ng pananamit.


Si Erik Trinkhaus, isang eksperto sa mga Neanderthal, ay nagbigay ng mga pahayag ayon sa paksa:

Isa sa mga interesanteng tuklas ukol sa mga Neanderthal ay ang flute na yari sa buto ng oso. Ang musicologist na si Bob Fink, na nagsuri sa butong natagpuan sa kuweba sa Hilagang bahagi ng Yugoslavia noong 1995, ay nagpahayag na ang nasabing instrumento ay kayang makagawa ng apat na nota at may half at full tones.  Ang tuklas na ito ay nagpapakita na ang mga Neanderthal ay gumamit ng seven-note scale na siyang naging basehan ng Kanluraning musika. ("Neandertals Lived Harmoniously," The AAAS Science News Service, April 3, 1997). Sinabi ni Fink na “ang distansiya sa pagitan ng pangalawa at pangatlong butas sa lumang flute ay doble sa pagitan ng pangatlo at pang-apat.”  Ang ibig sabihin nito, ang unang distansiya ay nagpapahiwatig sa full note, ang kasunod na distansiya naman ay half note. Sinabi rin ni Fink na “Ang tatlong notang…ay sadyang diatonic at tutunog na halos malapit sa pagiging perpekto sa anumang karaniwang diatonic scale, moderno o antigo,” kaya nagpapakita ito na ang mga Neanderthal ay mga taong may tenga at kaalaman para sa musika.[1]

Ang isang may edad na 26,000 taong karayom sa pananahi, ay napatunayang ginamit ng mga Neanderthal, ay natagpuan din sa mga ginawa paghuhukay ng mga fossils.  Ang karayom na gawa mula sa buto ay kapuna-punang napakatuwid at may butas para madaanan ng sinulid.[2]

 


Gamit pangdekorasyon  at palamuti ng mga Neanderthal:


1.    Si Steven L. Kuhn, isang propesor ng archeology at anthropology mula sa University of New Mexico, at si Mary C. Stiner, ay mga naggugol ng ilang taon upang pag-aralan ang mga kuweba ng Neanderthal sa Timog-Kanlurang bahagi ng Italya, at nagbigay ng konklusyon na ang mga Neanderthal ay gumamit at gumawa ng mga aktibidad na kung saan ang paggamit ng malalim na pag-iisip (“complex thought processes”) ay kinailangan gaya ng mga tao sa ngayon.[3]
2.    At ang panghuli, ilang paleontologist na nagmula sa University of Bristol ay nakadiskubre ng mga alahas na ginamit ng mga Neanderthal, sa loob ng 50,000 taon na mga kuweba sa Katimugang Espanya. Ang mga Neanderthal ay gumamit ng mga palamuti at dekorasyon gawa mula sa  kabibe (sea shells) at iba’t-ibang pigments para pangkulay.
3.    Ilang taon lang ang nakakaraan, ang mga Alemang siyentipiko ay nagpatunay na ang mga Neanderthal ay nakagawa ng sticky pitch mula sa mga resin o dagta ng puno. Ayon na rin sa mga siyentipiko, ang gawaing ito ay lubhang napahirap sa dahilang kinakailangan nito ng pagpapainit na umaabot sa 400 degrees na temperature na isinasagawa sa loob ng mahabang oras.


Narito pa ang isang pahayag ni by Erik Trinkhaus, na naggugol ng ilang taon sa pagsasaliksik ukol sa mga Neanderthal, ayon sa kanya:
Sa detalyadong pagkukumpara ng mga labi ng kalansay ng mga Neanderthal at modernong tao, wala sa anatomiya ng Neanderthal ang konklusibong magkapagsasabi na ang kanilang mga abilidad gaya ng paggalaw (locomotor), pagmanipula (manipulative), talino (intellectual), or pananalita (linguistic) ay mas mababa ang antas kaysa sa modernong tao.”[4]

 


[1]The AAAS Science News Service, Neandertals Lived Harmoniously, 3 April 1997
[2]D. Johanson, B. Edgar, From Lucy to Language, p. 99, 107
[3]Trinkaus, E. and Shipman, P. The Neandertals, Alfred A. Knopf, New York, 399, 1992
[4]Erik Trinkaus, "Hard Times Among the Neanderthals", Natural History, Vol. 87, December 1978, p. 10; R. L.


 


2010-06-17 03:46:02

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."